Những bất cập trong vận động bầu cử hiện nay

Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND năm 2015 chỉ quy định hai hình thức vận động bầu cử là thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ tổ chức và qua phương tiện thông tin đại chúng của các địa phương nơi ứng cử. Các hình thức vận động bầu cử khác luật không quy định.

 

Những bất cập trong vận động bầu cử hiện nay

 

Thứ nhất, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử giữa các nơi vẫn chưa thực hiện thống nhất, có nơi tổ chức ít, có nơi tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc gây tâm lý cho người ứng cử.

 

Thứ hai, những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử đã được luật quy định, trong đó có việc “sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri” tuy nhiên, thực tế vẫn có rất nhiều ứng cử viên vi phạm.

 

Thứ ba, nhiều ứng cử viên hứa những điều đao to búa lớn với cử tri. Thực tế trong một số cuộc bầu cử trước, có một số ứng cử viên khi vận động bầu cử đã tổ chức tặng quà từ thiện cho người nghèo, gia đình chính sách hoặc hứa xây cầu, làm đường cho địa phương. Những điều này nên tránh vì dù với bất cứ lý do hay mục đích gì, nguồn tiền ở đâu thì đó cũng sẽ bị hiểu là sử dụng tiền bạc, vật chất trong vận động bầu cử. Sau khi trúng cử ĐBQH rồi, nếu có điều kiện thì thực hiện những điều này cũng không muộn và sẽ thuyết phục hơn. Mặt khác, nhiệm vụ quan trọng nhất của người ĐB vẫn là lắng nghe cử tri và nhân dân nơi mình ứng cử để nói lên tiếng nói của họ đối với các vấn đề dân sinh, những vấn đề hệ trọng của quốc gia để thảo luận quyết định tại nghị trường.

 

Thứ tư, một số ứng cử viên chưa thực sự dành nhiều thời gian nhất để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; tổng hợp đầy đủ gửi cơ quan có thẩm quyền và sẽ đôn đốc giám sát việc giải quyết một cách thường xuyên.

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến thực trạng bầu cử ở việt nam: thực trạng bầu cử hiện nay, các nguyên tắc bầu cử ở việt nam, bầu cử ở việt nam có dân chủ không, hoàn thiện cơ chế bầu cử, phương hướng hoàn thiện pháp luật bầu cử hiện nay, hạn chế trong bầu cử, chế độ bầu cử ở việt nam, đổi mới cơ chế bầu cử

 

Bài viết liên quan

Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo