Nguyên tắc áp dụng hình phạt chính và hình phạt bổ sung

Chuyên mụcLuật hình sự Hình phạt

Hình phạt chính hình phạt bổ sung là 2 hình phạt được quy định trong Điều 32 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

 

Các nội dung liên quan: 

 

Nguyên tắc áp dụng hình phạt chính

+ Hình phạt chính được tuyên độc lập

+ Hình phạt chính được vận dụng riêng rẽ chứ không đồng thời áp dụng đối với người phạm tội chỉ áp dụng một trong các hình phạt chính.

+ Khi áp dụng một hình phạt chính có thể áp dụng thêm một hoặc nhiều biện pháp hình phạt bổ sung.

Nguyên tắc áp dụng hình phạt bổ sung

+ Hình phạt bổ sung luôn phải đi kèm với hình phạt chính.

+ Đối với mỗi loại tội phạm tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luật về tội phạm có quy định các hình phạt này.

 


Các tìm kiếm liên quan đến nguyên tắc áp dụng hình phạt chính và hình phạt bổ sung: so sánh hình phạt chính và hình phạt bổ sung, hình phạt bổ sung là gì, hình phạt bổ sung trong luật hình sự, hình phạt chính là gì, số lượng các biện pháp trách nhiệm hành chính, hệ thống hình phạt trong luật hình sự, các loại hình phạt, ví dụ về hình phạt bổ sung, hình phạt quản chế được tuyên kèm với tất cả các loại hình phạt chính

2.7/5 - (3 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền