Bản chất của mại dâm

Bản chất của mại dâm

07/06/2017 Trần Linh Chi

Bài viết này không bàn đến việc phản bác, cũng không hề có sự đồng thuận nào về việc công nhận mại dâm. Chỉ đơn thuần là quan điểm của mình khi phân tích ngắn gọn bản [Xem thêm…]