Làm thế nào để pháp luật thực sự dân chủ?

Chuyên mụcLuật hiến pháp, Lý luận nhà nước và pháp luật Trưng cầu ý dân

Làm thế nào để pháp luật thực sự dân chủ?

 

Các nội dung liên quan:

 

Pháp luật là gì?

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.

Dân chủ là gì?

Dân chủ là chế độ chính trị trong đó toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do dân thực hiện trưc tiếp hoặc thông qua đại diện do dân bầu ra.

Quyền bầu cử
Người dân thực hiện quyền bầu cử để cử đại diện cho mình tham gia quản lý nhà nước

Làm thế nào để pháp luật thực sự dân chủ?

Để pháp luật thực sự dân chủ thì người dân phải thể hiện được quyền lực của mình thông qua pháp luật hay nói cách khác là làm thế nào để người dân có thể tự do và thuận lợi đóng góp ý kiến vào việc xây dựng pháp luật.

Hiến pháp

Ở một số quốc gia người ta coi hiến pháp là công cụ để đánh giá một nền dân chủ.

Ở một quốc gia càng dân chủ, nhà nước càng áp dụng nhiều biện pháp để người dân có thể tự do và thuận lợi đóng góp ý kiến vào việc xây dựng hiến pháp, cũng như vào việc bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp. Thêm vào đó, ở một quốc gia dân chủ, quá trình trưng cầu ý dân và xin ý kiến nhân dân được thực hiện một cách trân trọng, minh bạch, dưới sự giám sát chặt chẽ của báo chí và các tổ chức xã hội dân sự.


Các tìm kiếm liên quan đến làm thế nào để pháp luật thực sự dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân hiện nay, nội dung phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay, dân chủ là gì, trình bày nội dung phát huy dân chủ trong giai đoạn hiện nay. liên hệ bản thân, thực trạng dân chủ ở việt nam hiện nay, cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vấn đề dân chủ và thực tiễn vấn đề dân chủ ở việt nam hiện nay, liên hệ bản thân về phát huy sức mạnh của nhân dân và quyền làm chủ của nhân dân

3.5/5 - (4 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền