Khi nào thì phải đi kiện? Những loại vụ việc thế nào thì được gọi là vụ, việc dân sự?

Chuyên mụcLuật dân sự Khởi kiện vụ án dân sự

Khi nào thì phải đi kiện?

Trong đời sống hằng ngày, có rất nhiều vấn đề nãy sinh khiến “người trong cuộc” không thể tự giải quyết được. Họ buộc phải yêu cầu tòa án giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp đó hoặc giải quyết các vấn đề làm phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự của cá nhân đó. Việc gửi đơn đến tòa án được gọi là khởi kiện còn theo kiện là việc người khởi kiện người bị kiện và những người khác có liên quan đến vụ kiện phải tham gia vào quá trình giải quyết vụ kiện.

Những yêu cầu gửi đến tòa án về các lĩnh vực nói trên được gọi chung là các vụ, việc dân sự và yêu cầu tòa án giải quyết các vụ, việc dân sự này bao gồm yêu cầu giải quyết vụ án dân sự và yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự.

Những loại vụ việc thế nào thì được gọi là vụ, việc dân sự?

Những vụ, việc dân sự là cách gọi chung cho những vấn đề liên quan đến các quyền tài sản và quyền nhân thân cần được pháp luật bảo vệ như các vụ việc về hôn nhân gia đình, về kinh doanh – thương mại, về lao động mà khi có tranh chấp hoặc tuy không có tranh chấp nhưng có yêu cầu để tòa án giải quyết quá trình giải quyết những vụ việc dân sự này được tiến hành theo các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền