Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp, Luật thương mại Kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh là gì?

Là một loại giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh được ban hành theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. Hiện nay giấy đề nghị đăng ký kinh doanh được ban hành theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 

Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

1. Tên doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử (nếu có).

3. Ngành, nghề kinh doanh.

4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư ban đầu của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

5. Phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần.

6. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; của thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

 

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

 

Các tìm kiếm liên quan đến Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân, mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2018, giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh 2018, mẫu đơn đăng ký thành lập công ty tnhh, đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu mđ-6), mẫu đăng ký hộ kinh doanh cá thể 2017, giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phụ lục iii-1

5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền