[PDF] Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Xây dựng văn bản pháp luật Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Tư pháp 2021. Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

 1. Giới thiệu giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Trường Đại học Luật Hà Nội
 2. Nội dung giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Trường Đại học Luật Hà Nội
 3. [Download Ebook] Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật PDF
 4. Một số giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; qui trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.

Soạn thảo, ban hành văn bản pháp luật có vị trí quan trọng, diễn ra thường xuyên trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các chủ thể ban hành văn bản pháp luật nhằm thực hiện hoạt động quản lý một cách có hiệu quả nhất. Văn bản pháp luật là phương tiện chủ yếu để ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lý lên ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước. Do vậy, ban hành văn bản pháp luật có chất lượng luôn là mục tiêu hàng đầu của các cơ quan ban hành ra chúng.

Trong chương trình đào tạo cử nhân luật, xây dựng văn bản pháp luật là môn học bắt buộc nhằm trang bị cho người học kiến thức về văn bản pháp luật và kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật Như thẩm quyền ban hành, thủ tục, trình tự ban hành; quy tắc sử dụng ngôn ngữ để soạn thảo văn bản pháp luật, cách thức soạn thảo hình thức, nội dung văn bản pháp luật và kiểm tra, ra soát, xử lý văn bản pháp luật. Vì thế, việc biên soạn Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu đào tạo của nhà trường và nhu cầu của người học là thực sự cần thiết.

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật được các tác giả biên soạn dựa trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, cơ sở khoa học, thực tiễn về xây dựng văn bản pháp luật, đồng thời kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp của các giáo trình trước với mong muốn giáo trình này thực sự hữu ích cho mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trường Đại học Luật Hà Nội trân trọng giới thiệu và mong nhận được ý kiến đóng góp của độc giả để Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật ngày càng được hoàn thiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật - Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên.

Nội dung giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Khái quát về văn bản pháp luật

 1. Khái niệm văn bản pháp luật
 2. Tiêu chí đánh giá chất lượng văn bản pháp luật

Chương 2: Quy trình xây dựng văn bản pháp luật

 1. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
 2. Quy trình xây dựng văn bản áp dụng pháp luật

Chương 3: Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật

 1. Khái niệm ngôn ngữ trong văn bản pháp luật
 2. Yêu cầu đối với ngôn ngữ trong văn bản pháp luật
 3. Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản pháp luật

Chương 4: Hình thức văn bản pháp luật

 1. Xác định tên loại văn bản pháp luật
 2. Kỹ thuật trình bày hình thức văn bản pháp luật

Chương 5: Nội dung văn bản pháp luật

 1. Soạn thảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật
 2. Soạn thảo nội dung văn bản áp dụng pháp luật

Chương 6: Kiểm tra, rà soát và xử lí văn bản pháp luật

 1. Kiểm tra văn bản pháp luật
 2. Rà soát văn bản pháp luật
 3. Xử lý văn bản pháp luật

Chương 7: Soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình

 1. Soạn thảo luật, pháp lệnh
 2. Soạn thảo nghị quyết
 3. Soạn thảo nghị định
 4. Soạn thảo thông tư
 5. Soạn thảo quyết định
 6. Soạn thảo chỉ thị

Mục lục Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật - Đại học Luật Hà Nội - Trang 01

Mục lục Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật - Đại học Luật Hà Nội - Trang 02

Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật PDF

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật PDF

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang cuối Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật - Đại học Luật Hà Nội
Trang cuối Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Một số giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật 2018 – Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng, ngôn ngữ, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật 2018 – Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật 2016 – Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; quy trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ trong văn bản pháp luật; hình thức văn bản pháp luật; nội dung văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật 2016 – Chủ biên: TS. Đoàn Thị Tố Uyên

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các nội dung liên quan đến giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật mới nhất 2020, Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật PDF, Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật Nhà xuất bản Tư pháp 2018, Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật đại học luật, Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật 2016

Nội dung của Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội?

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Xây dựng văn bản pháp luật, gồm: khái quát về văn bản pháp luật; qui trình xây dựng văn bản pháp luật; ngôn ngữ, hình thức, nội dung của văn bản pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lí văn bản pháp luật và soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình.
>>> Xem thêm: Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Đại học Luật Hà Nội

Kết cấu của Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Chương 1: Khái quát về văn bản pháp luật
Chương 2: Quy trình xây dựng văn bản pháp luật
Chương 3: Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật
Chương 4: Hình thức văn bản pháp luật
Chương 5: Nội dung văn bản pháp luật
Chương 6: Kiểm tra, rà soát và xử lí văn bản pháp luật
Chương 7: Soạn thảo một số văn bản pháp luật điển hình
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (2 bình chọn)

Phản hồi

 1. mình không tải được file thông qua liên kết. cho mình xin file “Giáo trình Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính thông dụng – Trường Đại học luật Hà Nội” . cảm ơn nhiều.
  địa chỉ email của mình: vuongdaibn@gmail.com

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền