[PDF] Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Tư pháp 2020. Chủ biên: PGS.TS. Đỗ Thị Phượng.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên – Đại học Luật Hà Nội

  1. Giới thiệu Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên – Trường Đại học Luật Hà Nội
  2. Nội dung Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên – Trường Đại học Luật Hà Nội
  3. [Download Ebook] Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên PDF
Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên 2020 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Nghiên cứu các nội dung cơ bản về tư pháp vị thành niên, gồm: khái quát về tư pháp đối với người chưa thành niên, sự phát triển của người chưa thành niên và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên, hệ thống và các biện pháp bảo vệ người chưa thành niên tại Việt Nam, tư pháp đối với người chưa thành niên trong tố tụng hình sự và trong lĩnh vực xử lí vi phạm hành chính, xử lí hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và người có hành vi xâm phạm người chưa thành niên, các biện pháp thay thế qui trình tư pháp và tái hoà nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội.

Tư pháp đối với người chưa thành niên là một lĩnh vực chính sách và nghiên cứu khá rộng lớn, đề cập đến người chưa thành niên có liên quan đến hệ thống tư pháp. Mục đích của tư pháp đối với người chưa thành niên là đảm bảo cho người chưa thành niên sẽ được hệ thống tư pháp bảo vệ và hỗ trợ tốt hơn, cho dù họ là người bị xử phạt vi phạm hành chính, người bị buộc tội, người bị kết án hay là người bị hại, người làm chứng. Để có thể bảo vệ hiệu quả quyền của người chưa thành niên có liên quan đến hệ thống tư pháp, các nhà hoạch định luật pháp, chính sách, cán bộ thi hành pháp luật, cán bộ tư pháp, và những người hành nghề luật khác cần được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về sự phát triển con người chưa thành niên, nhu cầu đặc thù của người chưa thành niên trong hệ thống tư pháp, các chuẩn mực quốc tế và pháp luật quốc gia về tư pháp người chưa thành niên.

Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Nhà xuất bản Tư pháp 2020
Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên – Nhà xuất bản Tư pháp 2020

Được sự hỗ trợ của quỹ nhi đồng liên hợp quốc tại Việt Nam, hiện nay, Trường Đại học Luật Hà Nội đã đưa môn học tư pháp đối với người chưa thành niên vào chương trình giảng dạy cử nhân luật. Với cách tiếp cận dựa trên quyền, giới thiệu đang xem và phân tích giữa các chuẩn mực quốc tế với pháp luật Việt Nam về tư pháp đối với người chưa thành niên, môn học này nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng nói trên, có thể làm việc và bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.

Để đảm bảo thuận lợi cho việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy môn học này, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn Giáo trình tư pháp đối với người chưa thành niên. Tư pháp đối với người chưa thành niên là cuốn giáo trình có nội dung khá phong phú. Trong giáo trình này, độc giả sẽ được tiếp cận một cách có hệ thống với các nội dung từ những vấn đề lý luận đến các quy định cụ thể trong pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về tư pháp đối với người chưa thành niên. Từ trước một đến chương ba là những vấn đề chung về tư pháp đối với người chưa thành niên, sự phát triển của người chưa thành niên và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên, hệ thống các biện pháp bảo vệ người chưa thành niên. Từ chương bốn đến chuẩn bị nè các nội dung cụ thể về xử lý hành chính người chưa thành niên vi phạm pháp luật; xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và người có hành vi xâm phạm người chưa thành niên; thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên và các biện pháp thay thế quy trình tư pháp, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên.

Tuy nhiên, đây là giáo trình lần đầu tiên được suất bản trong phạm vi các cơ sở đào tạo luật trên cả nước nên khó tránh khỏi sự khiếm khuyết, hạn chế. Trường Đại học Luật Hà Nội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp theo. 

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Hà Nội, tháng 8 năm 2020

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Trường Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: PGS.TS. Đỗ Thị Phượng

Nội dung Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên 2020 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương 1: Khái quát về tư pháp đối với người chưa thành niên

Chương 2: Sự phát triển của người chưa thành niên và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên

Chương 3: Hệ thống và các biện pháp bảo vệ người chưa thành niên tại Việt Nam

Chương 4: Tư pháp đối với người chưa thành niên trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Chương 5: Xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và người có hành vi xâm phạm người chưa thành niên

Chương 6: Tư pháp đối với người chưa thành niên trong tố tụng hình sự

Chương 7: Các biện pháp thay thế quy trình tư pháp và tái hoà nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội

Nội dung giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

Nội dung giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 04

Nội dung giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 05

Nội dung giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 06

Nội dung giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 07

Nội dung giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 07

 

Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên PDF

Download tài liệu về máy

Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên PDF

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Nội dung của Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên nghiên cứu các nội dung cơ bản về tư pháp vị thành niên, gồm: khái quát về tư pháp đối với người chưa thành niên, sự phát triển của người chưa thành niên và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên, hệ thống và các biện pháp bảo vệ người chưa thành niên tại Việt Nam, tư pháp đối với người chưa thành niên trong tố tụng hình sự và trong lĩnh vực xử lí vi phạm hành chính, xử lí hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và người có hành vi xâm phạm người chưa thành niên, các biện pháp thay thế qui trình tư pháp và tái hoà nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội.

Kết cấu của Giáo trình Tư pháp đối với người chưa thành niên – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Danh mục chữ viết tắt
Lời giới thiệu
Chương 1: Khái quát về tư pháp đối với người chưa thành niên
Chương 2: Sự phát triển của người chưa thành niên và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên
Chương 3: Hệ thống và các biện pháp bảo vệ người chưa thành niên tại Việt Nam
Chương 4: Tư pháp đối với người chưa thành niên trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính
Chương 5: Xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và người có hành vi xâm phạm người chưa thành niên
Chương 6: Tư pháp đối với người chưa thành niên trong tố tụng hình sự
Chương 7: Các biện pháp thay thế quy trình tư pháp và tái hoà nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (29005 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền