[PDF] Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Chuyên mụcGiáo trình luật, Thi hành án dân sự Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội

[Download Ebook] Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2019. Chủ biên: TS.Nguyễn Công Bình & PGS.TS. Bùi Thị Huyền.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Hiện nay, Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Nhà xuất bản Công an nhân dân năm 2019 (tái bản lần thứ 4) là Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam mới nhất của Trường Đại học Luật Hà Nội.

  1. Giới thiệu giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
  2. Nội dung giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Trường Đại học Luật Hà Nội
  3. [Download Ebook] Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam PDF
  4. Một số Giáo trình Luật Thi hành án dân sự khác của Trường Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội
Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Thi hành án dân sự là một trong những nội dung cơ bản của tư pháp hình sự, có tác động trực tiếp tới hiệu quả của việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể thông qua động tư pháp. Vì vậy, thi hành án dân sự luôn Được nhà nước và xã hội quan tâm.

Thời gian qua, cùng với những thành tựu của công cuộc cải cách tư pháp, tổ chức và hoạt động 1000 án dân sự nước ta cũng đã có nhiều tiến bộ và ngày càng có hiệu quả. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động thi hành án dân sự, ngày 14/1/2008 tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa VII đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Việc nhà nước ban hành Luật Thi hành án dân sự Việt Nam và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự đã đánh dấu bước phát triển mới của pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam Và kịp thời đáp ứng nhu cầu điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ phát sinh trong thi hành án dân sự.

Trong chương trình đào tạo cử nhân luật, Luật Thi hành án dân sự Việt Nam là môn học giáo dục chuyên nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và tìm hiểu pháp luật thi hành án dân sự của các sinh viên, các cán bộ sẵn dậy, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn pháp luật, tập thể giảng viên bộ môn luật tố tụng dân sự của Trường Đại học Luật Hà Nội đã biên soạn cuốn Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam. Nội dung cuốn giáo trình này bao gồm 7 chương trình trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về luật thi hành án dân sự như khái niệm luật thi hành án dân sự, nguồn của luật thi hành án dân sự, quan hệ pháp luật thi hành án dân sự, xã hội hóa thi hành án dân sự v.v.. Ngoài ra, còn phân tích làm rõ các quy định pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam hiện hành về thời hiệu, thẩm quyền và nguyên tắc thi hành án dân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; đối tượng, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự v.v.. Hy vọng cuốn giáo trình này sẽ đáp ứng được yêu cầu của các độc giả quan tâm đến luật thi hành án dân sự.

Mặc dù tập thể tác giả đã cố gắng trình bày các vấn đề về Luật Thi hành án dân sự trong cuốn giáo trình một cách rõ ràng và có hệ thống nhưng vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường Đại học Luật Hà Nội

Tập thể tác giả biên soạn Luật Thi hành án dân sự Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội
Chủ biên: TS.Nguyễn Công Bình & PGS.TS. Bùi Thị Huyền

Nội dung giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam 2019 – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Những vấn đề lí luận cơ bản về Luật Thi hành án dân sự Việt Nam

I. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và nguồn của luật thi hành án dân sự Việt Nam

II. Vai trò, nhiệm vụ, sự hình thành và sự phát triển của luật thi hành án dân sự Việt Nam

III. Quan hệ pháp luật thi hành án dân sự và xã hội hóa thi hành án dân sự

IV. Các nguyên tắc cơ bản của luật thi hành án dân sự Việt Nam

Chương II: Cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự

I. Cơ quan thi hành án và chấp hành viên

II. Chấp hành viên và thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự

III. Đương sự và người đại diện của đương sự trong thi hành án dân sự

IV. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác Trong thi hành án dân sự

Chương III: Thẩm quyền, thời hiệu và thủ tục thi hành án dân sự

I. Thẩm quyền thi hành án dân sự

II. Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự

III. Thủ tục thi hành án dân sự

Chương IV: Thi hành án dân sự trong một số trường hợp cụ thể

I. Thi hành khoản tịch thu sung quỹ nhà nước, tiêu hủy tài sản và hoàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ trong các bản án, quyết định hình sự

II. Thi hành quyết định biện pháp khẩn cấp tạm thời

III. Thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm

IV. Thi hành quyết định về phá sản

Chương V: Biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

I. Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự

II. Biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự

Chương VI: Miễn giảm nghĩa vụ thi hành án, bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án, phí và chi phí thi hành án dân sự

I. Miễn và giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

II. Bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

III. Phí và chi phí thi hành án dân sự

Chương VII: Khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm về thi hành án dân sự

I. Khiếu nại về thi hành án dân sự

II. Tố cáo về thi hành án dân sự

III. Kháng nghị về thi hành án dân sự

IV. Xử lý vi phạm về thi hành án dân sự

Nội dung giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 01

Nội dung giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 02

Nội dung giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Mục lục trang 03

[Download] Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam PDF

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Trang bìa Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam - Đại học Luật Hà Nội - Trang cuối
Trang cuối Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội

Một số giáo trình Luật Thi hành án dân sự khác của Trường Đại học luật Hà Nội

1. Giáo trình Luật Thi hành án dân sự – NXB Công an Nhân dân 2018 – Chủ biên: TS. Nguyễn Công Bình

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thi hành án dân sự Việt Nam, gồm: những vấn đề lí luận chung; cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự;…

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Thi hành án dân sự – NXB CAND 2018

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Luật Thi hành án dân sự – NXB Công an Nhân dân 2012 – Chủ biên: TS. Nguyễn Công Bình

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thi hành án dân sự Việt Nam, gồm: khái niệm, vai trò, nguyên tắc cơ bản của Luật Thi hành án dân sự Việt Nam; cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự, …

Download tài liệu về máy

[PDF] Giáo trình Luật Thi hành án dân sự – NXB CAND 2012

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Các tìm kiếm liên quan đến giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam PDF, Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Luật Thi hành án dân sự Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam đại học luật, Bài giảng Luật Thi hành án dân sự Việt Nam Đại học luật Hà Nội, Luật Thi hành án dân sự Việt Nam uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Luật Thi hành án dân sự Việt Nam

Nội dung của Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Giáo trình trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Thi hành án dân sự Việt Nam, gồm: những vấn đề lí luận chung; cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự; thời hiệu, thẩm quyền và thủ tục thi hành án dân sự; biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự;…

Kết cấu của Giáo trình Luật Thi hành án dân sự Việt Nam – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa
Tập thể tác giả
Lời giới thiệu
Chương I: Những vấn đề lí luận cơ bản về Luật Thi hành án dân sự Việt Nam
Chương II: Cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thi hành án dân sự
Chương III: Thẩm quyền, thời hiệu và thủ tục thi hành án dân sự
Chương IV: Thi hành án dân sự trong một số trường hợp cụ thể
Chương V: Biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự
Chương VI: Miễn giảm nghĩa vụ thi hành án, bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án, phí và chi phí thi hành án dân sự
Chương VII: Khiếu nại, tố cáo, kháng nghị và xử lí vi phạm về thi hành án dân sự
Danh mục tài liệu tham khảo
Mục lục

5/5 - (41911 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền