Đề thi môn Lý luận nhà nước và pháp luật – Học viện Ngân hàng

Chuyên mụcĐề thi Luật, Lý luận nhà nước và pháp luật ly-luan-chung-nha-nuoc-va-phap-luat

Tổng hợp đề thi môn Lý luận nhà nước và pháp luật – Khoa luật – Học viện Ngân hàng (có gợi ý đáp án) để các bạn tham khảo.

 

Đề thi môn Lý luận nhà nước và pháp luật - Học viện Ngân hàng

 

Câu 1: (3 điểm). Nhận định đúng sai được 0,25. Giải thích 0,75.

A. Đúng. bởi vì ở chế độ cộng hòa dân chủ nhân dân thì cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, còn chế độ cộng hòa quý tộc thì do tầng lớp quý tộc bầu.

B. Sai. Tập quán pháp là những tập quán tồn tại lâu đời trong xã hội, tập quán này phù hợp với ý chí của nhà nước do đó được nhà nước nâng lên thành luật.

C. Sai. Bởi vì nếu có hành vi gây thiệt hại nhưng do người không có năng lực hành vi pháp luật thực hiện thì không vi phạm pháp luật. Không thỏa mãn yếu tố chủ thể.

Câu 2: (2 điểm)

* Là loại quy phạm trao quyền. vì quy phạm này trao quyền cho tổ chức tín dụng được mua cổ phần của cổ đông sau khi đã thỏa mãn 1 số điều kiện. Tổ chức tín dụng được phép lựa chọn sử dụng quyền này hay là không.

* Phân tích cấu trúc quy phạm.

– Quy định: “tổ chức tín dụng … của cổ đông”. “Phải được ngân hàng … văn bản”.

– giả định: “Sau khi …tổ chức tín dụng”.

Câu 3: (5 điểm)

* Phân tích khái niệm:

– Nêu khái niệm nhà nước pháp quyền:

– Phân tích:

+ Pháp: là pháp luật.

+ Quyền: quyền lực

+ Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà quyền lực, vị trí của pháp luật là tối cao hay chính xác là pháp luật dược thượng tôn. Mọi cá nhân tổ chức trong xã hội phải tuân theo pháp luật. Quyền lực của pháp luật là tối cao và bất biến…….

* Phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền:

Thứ 1, Phát huy dân chủ, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân

Thứ 2. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

Thứ 3. Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội

Thứ 4. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước

Thứ 5: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp

Thứ 6. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền

Thứ 7.Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước

Thứ 8. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

Nguồn: Ôn thi pháp luật

5/5 - (18368 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền