Đề tài tiểu luận bộ môn Luật Đất đai – Môi trường

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật đất đai, Luật môi trường Luật Đất đai

Tổng hợp đề tài tiểu luận bộ môn Luật Đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sảnLuật Môi trường để các bạn tham khảo.

..

Những nội dung liên quan:

..

Đề tài tiểu luận thuộc bộ môn Luật Đất đai – Môi trường

 1. Luật Đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản
 2. Luật Môi trường

Luật Môi trường

Đề tài tiểu luận môn Luật Đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản

 1. Thực trạng quản lý và sử dụng nhà chung cư.
 2. Thực trạng hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản.
 3. Thực trạng kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.
 4. Thực trạng kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản.
 5. Thực trạng đăng ký thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai.
 6. Thực trạng huy động vốn theo hình thức bán nhà hình thành trong tương lai của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
 7. Thực trạng giải quyết khiếu kiện hành chính về đất đai tại tòa án nhân dân ở địa phương/ nơi làm việc.
 8. Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương/ nơi làm việc.
 9. Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 10. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế sử dụng đất.
 11. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
 12. Thủ tục giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 13. Thực trạng cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.
 14. Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính về đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
 15. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
 16. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 17. Thực trạng công tác quản lý đất đai của UBND cấp xã tại địa phương/ nơi làm việc.
 18. Thực trạng hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương.
 19. Vấn đề giải quyết và thực thi quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan hành chính ở địa phương/ nơi làm việc.
 20. Giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân địa phương/ nơi làm việc.
 21. Giải quyết khiếu nại về đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
 22. Quản lý đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh tại địa phương/ nơi làm việc.
 23. Thực trạng giao, cho thuê đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 24. Thực trạng công tác hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương theo Luật Đất đai 2013.
 25. Những vướng mắc trong việc thu hồi đất và bồi thường thiệt hại ở địa phương/ nơi làm việc.
 26. Vấn đề thu tiền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật đất đai.
 27. Thực tiễn đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 28. Những tồn tại, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
 29. Vấn đề kiểm soát và xử lý đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức ở địa phương/ nơi làm việc.
 30. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
 31. Về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý đất đai ở địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.
 32. Vấn đề thủ tục hành chính trong quản lý đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
 33. Vấn đề thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất ở địa phương theo pháp luật hiện hành.
 34. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 35. Thực trạng thực hiện pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất ở địa phương/ nơi làm việc.
 36. Thực trạng thực hiện các quyền giao dịch quyền sử dụng đất ở địa phương, những vướng mắc và đề xuất.
 37. Thực trạng quản lý và sử dụng đất trong khu công nghiệp ở địa phương.
 38. Thực trạng công tác thanh tra đất đai ở địa phương và những kiến nghị.
 39. Thực trạng quản lý và sử dụng quỹ đất công ích ở địa phương/ nơi làm việc.
 40. Thực trạng quản lý và sử dụng đối với đất do cộng đồng dân cư sử dụng.
 41. Thực trạng quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa ở địa phương.
 42. Thực tiễn giao khoán đất theo quy định của pháp luật ở địa phương/ nơi làm việc.
 43. Quản lý và sử dụng đất bãi bồi ven sông, ven biển ở địa phương/ nơi làm việc.
 44. Những vướng mắc về việc áp dụng giá đất trong quản lý đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
 45. Thực hiện giải quyết các tranh chấp đòi lại đất tại địa phương/ nơi làm việc.
 46. Quản lý và sử dụng đất vào mục sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại địa phương/ nơi làm việc.
 47. Đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
 48. Thực tiễn công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng đất.
 49. Thực tiễn thanh tra đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.

Đề tài tiểu luận môn Luật Môi trường

 1. Thực trạng thực hiện quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
 2. Hoạt động đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại địa phương.
 3. Hoạt động quản lý chất thải lỏng thông thường tại địa phương.
 4. Hoạt động quản lý chất thải rắn thông thường tại địa phương.
 5. Vấn đề giao đất, giao rừng theo quy định của Luật bảo vệ về pháp triển rừng ở địa phương.
 6. Vấn đề bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
 7. Thực trạng hoạt động đánh giá tác động môi trường ở địa phương.
 8. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh tại địa phương hoặc tại doanh nghiệp nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
 9. Vấn đề bảo vệ môi trường trong các hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu tại nơi thực tập/ làm việc.
 10. Vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải tại nơi thực tập/ làm việc.
 11. Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về môi trường tại nơi thực tập/ làm việc.
 12. Vấn đề cấp giấy phép khai thác thủy sản tại địa phương.
 13. Hoạt động quản lý đối với tàu cá tại địa phương.
 14. Vấn đề kiểm soát ô nhiễm đối với những phương tiện giao thông cơ giới tại địa phương.
 15. Một số vấn đề về vệ sinh thực phẩm tại địa phương.
 16. Một số vấn đề về vệ sinh nơi công cộng ở tại địa phương.
 17. Sinh viên có thể lựa chọn bất kỳ đề tài nào về pháp luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đánh giá tác động môi trường, phòng chống ô nhiễm, sự suy thoái, sự cố môi trường, về bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên.
 18. Việc thực hiện pháp luật về phòng chống, khắc phục ô nhiếm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường tại các doanh nghiệp/ nơi làm việc.
 19. Vấn đề thu gom và xử lý rác sinh hoạt tại địa phương.
 20. Việc thực hiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường tại cơ sở tại địa phương.
 21. Vấn đề xử lý rác tại các bệnh viện ở tại địa phương.
 22. Vấn đề kiểm soát và xử lý chất thải tại địa phương.
 23. Vấn đề bảo vệ động vật rừng, thực vật rừng quý hiếm tại địa phương.
 24. Quản lý việc gây nuôi động vật rừng quý hiếm tại địa phương.
 25. Hoạt động thanh tra, kiểm tra Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.
 26. Vấn đề khuyến khích đánh bắt thủy sản xa bờ tại địa phương.
 27. Vấn đề xử lý các cơ sở gây ô nhiễm tại địa phương.
 28. Những vấn đề pháp lý của việc phòng chống lụt, bão tại địa phương.
 29. Vấn đề xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật môi trường tại địa phương.
 30. Vấn đề bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương.
 31. Vấn đề thực hiện tiêu chuẩn môi trường tại địa phương.
 32. Những vấn đề pháp lý của việc quản lý và sử dụng hóa chất trừ sâu ở địa phương.
 33. Những vấn đề pháp lý của việc nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
 34. Vấn đề tổ chức và hoạt động của các hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở địa phương.

[Download] Đề tài tiểu luận thuộc bộ môn Luật Đất đai – Môi trường

Download tài liệu về máy

[PDF] Đề tài tiểu luận thuộc bộ môn Luật Đất đai – Môi trường

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Đề tài tiểu luận thuộc bộ môn Luật Đất đai – Môi trường PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tìm kiếm có liên quan Các bài Tiểu luận về Luật đất đai Luận văn luật đất đai Tiểu luận về quản lý đất đai Tiểu luận pháp luật đại cương về luật đất đai Tiểu luận quyền sử dụng đất Bài Tiểu luận Mẫu về đất đai Tiểu luận chính sách đất đai Báo cáo thực tập về luật đất đai, Tiểu luận luật môi trường, Đề tài Tiểu luận luật môi trường, Tiêu luận luật môi trường 2022, Bài tiểu luận về bảo vệ môi trường, Luận văn: pháp luật về bảo vệ môi trường, Tiểu luận về ô nhiễm môi trường pdf, Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam thực trạng và giải pháp, Tiểu luận pháp luật về bảo vệ môi trường biển

Đề tài tiểu luận môn Luật Đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản?

49 đề tài tiểu luận môn Luật Đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản:
– Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
– Thực trạng thực hiện pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất ở địa phương/ nơi làm việc.
– Thực trạng thực hiện các quyền giao dịch quyền sử dụng đất ở địa phương, những vướng mắc và đề xuất.
– Thực trạng quản lý và sử dụng đất trong khu công nghiệp ở địa phương.
– Thực trạng công tác thanh tra đất đai ở địa phương và những kiến nghị.
– Thực trạng quản lý và sử dụng quỹ đất công ích ở địa phương/ nơi làm việc.
– Thực trạng quản lý và sử dụng đối với đất do cộng đồng dân cư sử dụng.
– Thực trạng quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa ở địa phương.
– Thực tiễn giao khoán đất theo quy định của pháp luật ở địa phương/ nơi làm việc.

Đề tài tiểu luận môn Luật Môi trường?

34 đề tài tiểu luận môn Luật Môi trường:
– Thực trạng thực hiện quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
– Thực trạng hoạt động đánh giá tác động môi trường ở địa phương.
– Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh tại địa phương hoặc tại doanh nghiệp nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
– Vấn đề bảo vệ môi trường trong các hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu tại nơi thực tập/ làm việc.
– Vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải tại nơi thực tập/ làm việc.
– Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về môi trường tại nơi thực tập/ làm việc.
– Vấn đề cấp giấy phép khai thác thủy sản tại địa phương.
– Vấn đề kiểm soát ô nhiễm đối với những phương tiện giao thông cơ giới tại địa phương.

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền