Câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập về công ty cổ phần

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp Công ty cổ phần

Tổng hợp các câu hỏi tự luận, câu hỏi bán trắc nghiệm và bài tập tình huống về công ty cổ phần (có kèm theo gợi ý đáp án). Xin chia sẻ để các bạn tham khảo: 

 

Những nội dung liên quan:

 

Câu hỏi ôn tập về công ty cổ phần

Download tài liệu về máy

Câu hỏi về công ty cổ phần có đáp án PDF

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Câu hỏi tự luận về công ty cổ phần

Câu 1: Phân tích đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam?

Câu 2: Thế nào là vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu của công ty cổ phần?

Câu 3: Cổ phần ưu đãi là gì? Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014, có những loại cổ phần ưu đãi nào?

Câu 4: So sánh cổ phiếu và trái phiếu do công ty cổ phần phát hành?

Câu 5: So sánh chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần? Trình bày các trường hợp hạn chế chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp?

Câu 7: Vì sao nói: công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp thích hợp với mục tiêu kinh doanh quy mô đlớn?

Câu 8: So sánh công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Câu 9: Trình bày cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần (vẽ sơ đồ)

Luật Doanh nghiệp 2014

Câu hỏi bán trắc nghiệm về công ty cổ phần

Những khẳng định sau đây đúng hay sai, giải thích rõ tại sao?

1. Công ty cổ phần phải có tối thiểu ba cổ đông là tổ chức

2. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả cổ đông của công ty

3. Tất cả các cổ đông đều có quyền biểu quyết

4. Hội đồng quản trị là cơ quan quyết định cao nhất trong công ty cổ phần

5. Giám đốc công ty cổ phần phải là thành viên trong Hội đồng quản trị

6. Cổ phần được tự do chuyển nhượng

7. Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần của cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty

Câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và bài tập về công ty cổ phần

Bài tập tình huống về công ty cổ phần

Câu 1:

– Ông Peter quốc tịch Anh hiện đang là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần Star

– Bà Lan quốc tịch Việt Nam hiện là thành viên hợp danh của công ty hợp danh Hoa Lan

– Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoa Mai

– Doanh nghiệp tư nhân Chiến Thắng

Họ muốn thành lập công ty cổ phần sản xuất bia để kinh doanh.

Hỏi

1. Các chủ thể trên có thể thành lập công ty cổ phần được không?

2. Trách nhiệm tài sản của bà Lan nếu công ty cổ phần dự định thành lập hoặc công ty hợp danh Hoa Lan gặp rủi ro?

Câu hỏi về công ty cổ phần có đáp án

Download tài liệu về máy

Câu hỏi về công ty cổ phần có đáp án PDF

Do hệ thống lưu trữ dữ liệu của Hocluat.vn thường xuyên bị quá tải nên Ban biên tập không đính kèm File trong bài viết. Nếu bạn cần File word/pdf tài liệu này, vui lòng để lại Email ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

5/5 - (8341 bình chọn)

Phản hồi

 1. Ông Peter quốc tịch Anh hiện đang là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần Star

  – Bà Lan quốc tịch Việt Nam hiện là thành viên hợp danh của công ty hợp danh Hoa Lan

  – Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hoa Mai

  – Doanh nghiệp tư nhân Chiến Thắng

  Họ muốn thành lập công ty cổ phần sản xuất bia để kinh doanh.

  Hỏi

  1. Các chủ thể trên có thể thành lập công ty cổ phần được không?

  2. Trách nhiệm tài sản của bà Lan nếu công ty cổ phần dự định thành lập hoặc công ty hợp danh Hoa Lan gặp rủi ro?
  => cho em xin đáp án ạ????????

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền