Các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng pháp luật ở nước ta hiện nay

Chuyên mụcLý luận nhà nước và pháp luật

Áp dụng pháp luật là gì?

Áp dụng pháp luật (ADPL) là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó nhà nước thông qua các cơ quan nhà nước hoặc nhà chức trách có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định của pháp luật hoặc tự  mình căn cứ vào các quy định của pháp luật để tạo ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể.

 

>>> Tải về máy bài tiểu luận: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dụng pháp luật ở nước ta hiện nay

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến dụng pháp luật ở nước ta hiện nay

Áp dụng pháp luật ở nước ta chịu sự chi phối và ảnh hưởng của nhiều yếu tồ về mặt pháp lý. Điều này đem lại sự phụ thuộc của quy trình ADPL vào nhiều yếu tố khác nhau và với những mức độ khác nhau. Cụ thể là các yếu tố sau:

Chất lượng của các quy phạm pháp luật: Đối với quy trình ADPL thì quy phạm pháp luật là cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động, thủ tục ở các giai đoạn. Chất lượng của quy phạm pháp luật thể hiện ở sự phù hợp với quan hệ xã hội cần điều chỉnh, không tạo nên sự khác biệt trong nhận thức nội dung, không đem lại khả năng xung đột pháp luật và những hệ lụy pháp lý phức tạp.

Ý thức pháp luật của chủ thể thực hiện việc ADPL: Ý thức pháp luật của chủ thể thực hiện việc ADPL là một trong những nhân tố quyết định đối với toàn bộ quy trình ADPL và hiệu quả đem lại trên thực tế. Ý thức pháp luật của chủ thể bao gồm sự hiểu biết pháp luật, thái độ, tình cảm, niềm tin đối với pháp luật và bản lĩnh nghề nghiệp để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, chính xác khi ADPL để giải quyết vụ việc. Kết quả ADPL để giải quyết các vụ việc xảy ra trong thực tế có đúng đắn, chính xác hay có thấu tình đạt lý hay không chủ yếu phụ thuộc vào sự hiểu biết pháp luật và thái độ tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của các chủ thể có thẩm quyền áp dụng.

Các văn bản ADPL: Tính hiệu quả của hoạt động ADPL phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng, sự tác động của các văn bản ADPL. Quá trình ADPL phải thông qua một số giai đoạn nhất định, các giai đoạn đó được thực hiện nhờ sự trợ giúp của các văn bản ADPL. Hiệu quả của hoạt động ADPL phụ thuộc rất nhiều vào văn bản ADPL. Do vậy sự thống nhất, toàn diện, đồng bộ, phù hợp của các văn bản pháp luật, đặc biệt là các đạo luật vô cùng quan trọng, đảm bảo hiệu quả cho hoạt động ADPL.

Trình độ pháp lí của cán bộ, nhân dân trong xã hội và sự sáng tạo của mỗi cơ quan tổ chức: Sự hoàn thiện của hoạt động ADPL đòi hỏi trình độ văn hóa pháp lí cao của cán bộ và nhân dân trong xã hội. Vì vậy cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân, tạo lòng tin của nhân dân vào pháp luật để từ đó họ có những hành vi pháp luật tích cực, biết sử dụng pháp luật vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình cũng như của người khác và đấu tranh không khoan nhượng với các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật trong xã hội. Trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan ADPL phải đảm bảo tính năng động, chủ động, sáng tạo, sự độc lập của mỗi cơ quan hoặc mỗi bộ phận đồng thời đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, giữa các bộ phận cùng tham gia ADPL cũng như sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan ADPL với các cơ quan khác của Nhà nước hoặc với các tổ chức xã hội.

Điều kiện vật chất – kĩ thuật: Sự hoàn thiện của hoạt động ADPL còn thể hiện ở những điều kiện vật chất-kỹ thuật cần thiết bảo đảm cho hoạt động ADPL được tiến hành bình thường.

Trên đây chỉ là một số những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ADPL mà tôi muốn đề cập đến và từ đó giúp ta có những biện pháp phủ hợp để hoạt động ADPL ở Việt Nam hiện nay đạt hiệu quả.

đánh giá bài viết

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền