Các nguyên tắc cơ bản của luật thi hành án dân sự Việt Nam

Chuyên mụcThi hành án hình sự luat-thi-hanh-an-dan-su-2014

Nguyên tắc của luật thi hành án dân sự là những tư tưởng pháp lý cơ bản, phản ánh quan điểm của đảng, nhà nước ta về thi hành án dân sự, xuyên suốt các quy pham pháp luật thi hành án dân sự, quyết định toàn bộ kết cấu của quy trình thi hành án dân sự và thể hiện đặc trưng của thi hành án dân sự.

 

Các nội dung liên quan:

 

Các nguyên tắc của luật thi hành án dân sự là những quy phạm pháp luật – quy phạm pháp luật chung về thi hành án dân sự do nhà nước đặt ra. Căn cứ vào các quy phạm chung này, nhà nước xây dựng và ban hành các quy phạm cụ thể về thi hành án dân sự.

Các nguyên tắc cơ bản của luật thi hành án dân sự Việt Nam

a. Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định

b. Nguyên tắc bảo đảm quyền yêu cầu thi hành án của các đương sự

c. Nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người có quyền, nghĩa vụ liên quan

d. Nguyên tắc trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự

e. Nguyên tắc kết hợp biện pháp tự nguyện và cưỡng chế thi hành án

g. Nguyên tắc trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên.

h. Nguyên tắc thoả thuận thi hành án dân sự

i. Nguyên tắc tiếng nói, chữ viết dùng trong thi hành án dân sự

j. Nguyên tắc giám sát hoạt động thi hành án dân sự

k. Nguyên tắc kiểm soạt hoạt động thi hành án dân sự

3.7/5 - (3 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền