Bình luận về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Bộ luật dân sự 2015

Chuyên mụcLuật dân sự Bộ luật dân sự 2015

Đăng ký biện pháp bảo đảm được quy định tại Điều 292 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 

Điều 298. Đăng ký biện pháp bảo đảm

1. Biện pháp bảo đảm được đăng ký theo thỏa thuận hoặc theo quy định của luật.

Việc đăng ký là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực chỉ trong trường hợp luật có quy định.

2. Trường hợp được đăng ký thì biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

3. Việc đăng ký biện pháp bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

 

Bình luận về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại Bộ luật dân sự 2015

Biện pháp bảo đảm do các bên tự thỏa thuận và xác lập trên cơ sở tự nguyện và tuân theo khuôn khổ của pháp luật. Tuy nhiên nhằm hạn chế những tranh chấp phát sinh cũng như khi đã phát sinh tranh chấp có cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đặc biệt đối với các biện pháp bảo đảm mà tài sản dùng để bảo đảm có giá trị lớn nhà làm luật khuyến khích các bên thỏa thuận để thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm. Việc đăng ký có xác nhận từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền lợi cho các bên và cũng là cơ sở để Tòa án giải quyết khi có phát sinh tranh chấp. Mặt khác việc đăng ký cũng được “hưởng” những quyền lợi khác như làm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký, quyền ưu tiên thanh toán khi tiến hành xử lý đối với tài sản đảm bảo v.v…. Mặc dù vậy chúng ta cũng phải thừa nhận một thực tế rằng không phải chủ thể nào cũng muốn thực hiện việc đăng ký, đôi khi là lý do khách quan như vị trí địa lý xa xôi hoặc cũng do lý do chủ quan như sợ tốn kém về chi phí hoặc đơn giản là không muốn đăng ký vì cảm thấy phiền. Vì vậy cho nên việc đăng ký này hoàn toàn do sự tự nguyện của các bên chỉ bắt buộc đăng ký trong những trường hợp pháp luật bắt buộc phải làm điều đó như : thế chấp quyền sử dụng đất; thế chấp quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; thế chấp tàu bay, tàu biển v.v…theo quy định của pháp luật hiện hành.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Đăng ký biện pháp bảo đảm, nghị định số 102/2017/nđ-cp của chính phủ : về đăng ký biện pháp bảo đảm, thông tư 08 2018 về đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm là gì, nghị định về giao dịch bảo đảm mới nhất, nghị định về giao dịch bảo đảm 2016, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, thông tư 20 về đăng ký giao dịch bảo đảm, nghị định 102 về giao dịch bảo đảm

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền