1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng mấy ngày tù?

Chuyên mụcLuật hình sự, Luật tố tụng hình sự Tạm giam, tạm giữ
Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

Luật quy định tính trừ thời gian tạm giam, tạm giữ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, và thời gian chấp hành hình phạt tù theo cách:

  • 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ; (Khoản 1 Điều 36 BLHS 2015 – sửa đổi, bổ sung 2017)
  • 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 1 ngày tù. (Khoản 1 Điều 38 BLHS 2015 – sửa đổi, bổ sung 2017)

 

Các nội dung liên quan được tìm kiếm:

 

Điều 36. Cải tạo không giam giữ

1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc n định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bng 03 ngày cải tạo không giam giữ.

 

Điều 38. Tù có thời hạn

1. Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.

Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 năm.

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 01 ngày tù.

 


Các tìm kiếm liên quan đến 1 ngày tạm giam bằng mấy ngày tù: 1 ngày tạm giam bằng mấy ngày án treo, cách tính thời gian tạm giam, cách tính thời hạn tù, cách tính lệnh tạm giam, thời hạn tạm giam được tính từ khi nào, thời hạn tạm giam trong tố tụng hình sự, cách tính thời hạn tạm giữ, cách tính thời hạn trong tố tụng hình sự

Bài viết liên quan

Tác giả: Văn Thoáng 460 Bài viết
Dùng pháp luật để bảo vệ Người nghèo và kẻ yếu thế trong xã hội - Liên hệ với tôi qua SĐT: 0968.929.015 hoặc Facebook để được để được tư vấn kịp thời và nhận ngay những lời khuyên hữu ích về vấn đề pháp lý mà bạn đang gặp phải.

Bình luận

avatar