1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng mấy ngày tù?

Chuyên mụcLuật hình sự, Luật tố tụng hình sự Tạm giam, tạm giữ

Luật quy định tính trừ thời gian tạm giam, tạm giữ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, và thời gian chấp hành hình phạt tù theo cách:

  • 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 3 ngày cải tạo không giam giữ; (Khoản 1 Điều 36 BLHS 2015 – sửa đổi, bổ sung 2017)
  • 1 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 1 ngày tù. (Khoản 1 Điều 38 BLHS 2015 – sửa đổi, bổ sung 2017)

 

Các nội dung liên quan được tìm kiếm:

 

Điều 36. Cải tạo không giam giữ

1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc n định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bng 03 ngày cải tạo không giam giữ.

 

Điều 38. Tù có thời hạn

1. Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.

Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 năm.

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 01 ngày tù.

 


Các tìm kiếm liên quan đến 1 ngày tạm giam bằng mấy ngày tù: 1 ngày tạm giam bằng mấy ngày án treo, cách tính thời gian tạm giam, cách tính thời hạn tù, cách tính lệnh tạm giam, thời hạn tạm giam được tính từ khi nào, thời hạn tạm giam trong tố tụng hình sự, cách tính thời hạn tạm giữ, cách tính thời hạn trong tố tụng hình sự

5/5 - (24954 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền